Podstrona: Publikacje / Wizytówka pracownika PRz

Publikacje

red. Tadeusz Markowski

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski jest autorem lub współautorem kilku monografii i skryptów, szeregu patentów i ponad 200 opracowań publikacyjnych, wśród których jest kilkadziesiąt prac o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W dorobku profesora jest spora liczba recenzji prac doktorskich, postępowań habilitacyjnych i profesorskich. Wypromował 5 doktorów (wszyscy są już po habilitacji), przy czym nadal prowadzi doktorantów (obecnie 2).

Wykaz wybranego dorobku naukowego od 2000 roku:

1. Czyż H., Markowski T.: ACOUSTIC METHOD OF AIRPORT FOG PRECIPITATION t.XI, s.26-30, 2007 VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, AVIATION, z.3

2. Markowski T., Batsch M.: Analityczno-numeryczne metody wyznaczania obszaru styku przekładni wklęsło-wypukłych Nowikowa. s.97-106, 2013 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ, SERIA: TRANSPORT, z.82

3. Markowski T., Batsch M.: Analityczno-numeryczne metody wyznaczania obszaru styku przekładni wklęsło-wypukłych Nowikowa. 2013 Konferencja: XXVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Szczyrk 09-13.09.2013

4. Markowski T., Batsch M.: Analiza parametrów styku przekładni zębatych o kołowo-łukowym zarysie zebów typu Nowikowa s.50-53, 2013 INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO, PRZEGLĄD MECHANICZNY, z.7-8

5. Markowski T.: Analiza parametrów uzębienia i zazębienia wypukło-wklęsłego z ewolwentowym zarysem odniesienia. Grant promotorski, U-5500/G wartość 14400 zł

6. Budzik G., Markowski T., Oleksy M., Heneczkowski M.: Analiza procesu technologicznego wytwarzania prototypów kół zębatych w matrycach silikonowych. s.75-75, 2009 Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie Procesów Technologicznych TPP'09', Poznań, 19-20.11.2009

7. Budzik G., Markowski T., Oleksy M.: Analiza właściwości mechanicznych nanokompozytów polimerowych stosowanych w metodach szybkiego prototypowania. t.6, s.49-54, 2009 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, z.37

8. Markowski T., Kozik B., Budzik G., Dziubek T.: Analiza wymiarowa kół zębatych demonstratora przekładni lotniczej wykonanych metodą MEM 2013 Konferencja: 52 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" Ustroń 23-27.02.2013

9. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Analysis of surface roughness of transmission gear teeth made by different Rapid Prototyping methods. t.15, s.29-34, 2008 WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, z.2

10. Markowski T., Batsch M.: Analysis of the Contact Region Geometry of the Novikov Conexo-Concave Gears. 2013 Konferencja: 8th International Conference AIRTEC 2013 „Supply on the Wings“, 5 – 7 November 2013 Frankfurt / Main – Germany

11. Budzik G., Kozik B., Bernaczek J., Markowski T., Dziubek T., Zaborniak M.: Analysis of the geometric accuracy of gears RP casting moulds s.33-34, 2014 Konferencja: 6th International Scientific Conference "Management of Technology Step to Sustainable Production MOTSP 2014", 11-13.06.2014, B

12. Kozik B., Budzik G., Bernaczek J., Markowski T., Przeszłowski Ł.: Application of additive rapid prototyping methods in manufacturing of aircraft parts 2014 Konferencja: 6th International Scientific Conference "Management of Technology Step to Sustainable Production MOTSP 2014", 11-13.06.2014, B

13. Miechowicz S., Markowski T., Kudasik T., Markowska O.: Application of Rapid Protyping Resins for Photoelastic Testing. s.247-252, 2011 Konferencja: DEMI 2011 10th Anniversary International Coference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information

14. Marciniec A., Markowski T., Budzik G., Trytek A., Kozik B., Pacana J., Matysiak H., Banaś A., Bernaczek J.: Application of ZP131 powder for manufacture of casting molds using ZCast technology for Al-alloys castings t.10, s.423-426, 2010 KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.1

15. Czyż H., Markowski T.: Applications of dispersed phase acoustics t.31, s.59-64, 2006 POLISH ACADEMY OF SCIENCES, ARCHIVES OF ACOUSTICS, z.4

16. Markowski T., Mucha J., Witkowski W.: Automatiing the modelling process of involute spur gears with straight teeth. 2013 Konferencja: V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe "Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn", 27-29.05.2013 Kazimierz Dolny nad W

17. Markowski T., Mucha J., Witkowski W.: Automating the modeling process of involute spur gears with straight teeth. t.7, s.66-69, 2013 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, ADVANCES IN SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH JOURNAL, z.19

18. Wieczorowski K., Markowski T.: Badania wytrzymałościowe zębów o zarysach łukowo-kołowych typu WIldhabera-Nowikowa t.217, s.155-168, 2004 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: Konferencja naukowo-techniczna "Koła zębate KZ2004 - wytwarzanie, pomiary, eksploatacja", 18-20.11.04 Bezmiechowa, z.64

19. Ziemiański L., Noga S., Nazarko P., Markowski T.: Comparative analysis of compound annular plates vibration on the basis of numerical and experimental studies t.1, s.421-422, 2015 Konferencja: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics, Gdańsk, September 8-11, 2

20. Mijał M., Markowski T.: Contact Stresses in a Cylindrical Gear of the BBW Meshing. s.96-98, 2000 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW, z.7

21. Markowski T., Wójcik Z.: Cutter centre set up in machine tools with tilted cutter spindle using unit vector. s.206-214, 2000 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, ZBIRNIK NAUKOWICH PRAC NT. "SISTEMNI METODI KERUVANNJA, TECHNOLOGIJA TA ORGANIZACIJA VIROBNICTVA, REMONTU TA EKSPLUATACII AVTOMOBILIV", NUTU KIJÓW , z.9

22. Batsch M., Markowski T., Homik W.: Cylindrical gears with increased contact area - proposal of apllication in watercrafts power transmission systems t.236, s.26-30, 2015 TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SOLID STATE PHENOMENA

23. Batsch M., Markowski T., Abramczyk J.: Cylindrical Gears with Increased Contact Area - Proposal of Applicationin Watercrafts Power Transmission Systems. t.236, s.26-30, 2015 TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SOLID STATE PHENOMENA

24. Markowski T., Miechowicz S.: Czynniki wpływające na rozdzielczość przestrzenną CT dla potrzeb Reverse Engineering. t.3, s.365-372, 2005 WYDAWNICTWO AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, Konferencja: XXII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, 19-23.09.05r. Gdynia-Jurata

25. Miechowicz S., Markowski T., Kudasik T., Markowska O.: Design and Fabrication of Medical Models with Rapid Prototyping Techniques and Vacuum Casting. s.297-302, 2011 Konferencja: DEMI 2011 10th Anniversary International Coference on accomplishments in Electrical and Mechanical Engineering and Information

26. Markowski T., Czyż H.: Differential operators in spheroidial coordinates applied to problems of physics. t.15, s.150-154, 2008 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW

27. Mucha J., Witkowski W., Markowski T.: FEM analysis of clinching joint machine's C-frame rigidity. t.15, s.51-57, 2013 POLISH MAINTENANCE SOCIETY, EKSPLOATACJA I NIEZAWODNOŚĆ - MAINTENANCE AND RELIABILITY, z.1

28. Markowski T., Budzik G., Sobolak M.: Generating STL files for Rapid Prototyping Systems of bevel gears model from CAD Programs. t.15, s.159-161, 2008 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW

29. Markowski T., Budzik G., Kozik B., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.: Geometrical precision of 3DP casting form for founding gears. t.10, s.391-394, 2010 KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.1

30. Wójcik Z., Markowski T., Marciniec A., Sobolak M.: Grant bad. 8T 07B-022-20 (umowa U-5814/G) System CAD/CAM obliczeń konstrukcyjno-technologicznych przekładni stożkowych 2002

31. Wójcik Z., Markowski T., Marciniec A., Sobolak M.: Grant bad. nr 8T07B02220 (umowa 5814/G) "Synteza CAD/CAM obliczeń konstrukcyjno-technologicznych lotniczych przekładni stożkowych wykonywanych metodą szlifowania metodą Gleason'a" 2001

32. Czyż H., Markowski T.: Hankel transform application to some questions in electrodynamics and theoretical acoustics t.13, s.188-194, 2006 WESTERN SCIENTIFIC CENTRE OF UKRAINIAN TRANSPORT ACADEMY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW

33. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Hybrid foundry patterns of bevel gears. t.7, s.131-134, 2007 PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, z.1

34. Noga S., Markowski T.: In Plane Flexural Vibrations of a Ring Interacting with the Winkler Foundation. t.XXV, s.305-316, 2012 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS

35. Markowski T.: Katedra Konstrukcji Maszyn s.1-58, 2007 36. Oleksy M., Budzik G., Heneczkowski M., Markowski T.: Kompozyty żywic poliuretanowych z dodatkiem Nanobentów t.55, s.194-200, 2010 INDUSTRIAL CHEMISTRY RESEARCH INSTITUTE, POLIMERY, z.3

37. Markowski T., Wójcik Z.: Konstrukcja przekładni hipoidalnych DUPLEX kształtowo-obwiedniowych t.11, s.152-159, 2004 WYDAWNICTWO "LOGOS" LWÓW, PRACE ZACHODNIEGO CENTRUM AKADEMII TRANSPORTU UKRAINY, LWÓW

38. Budzik G., Markowski T.: Kryteria doboru metody szybkiego wytwarzania prototypów kół zębatych. s.115-120, 2009 Konferencja: XXIV SYMPOZJON PKM Białystok- Białowieża 23-25.09.2009

39. Markowski T., Budzik G., Pacana J.: Kryteria doboru modelu numerycznego do obliczeń wytrzymałościowych walcowej przekłądni zębatej metodą MES. t.8, s.135-142, 2010 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, z.39

40.Czyż H., Markowski T.: Krytyczna wartość poziomu natężenia fali akustycznej w procesie parowania s.182, 2007 Konferencja: I Kongres Mechaniki Polskiej

41. Markowski T., Batsch M.: Matematyczny model obróbki kształtowej uzębień o kołowo-łukowym zarysie zębów typu Nowikowa s.53-53, 2014 Konferencja: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Koła zębate KZ i XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Przekładnie

42. Markowski T., Markowska O., Miechowicz S.: Material density consideration on the possibility of engine parts imaging with computed tomography. t.15, s.311-318, 2008 WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, z.2

43. Markowski T., Miechowicz S., Kudasik T., Markowska O.: Methods of Design and Manufacturing of Inner Bone Structures of Medical Test Models with Rapid Prototyping Techniques. s.255-258, 2011 Konferencja: 7th International Conference Production Engineering 2011 "Innovations and Technologies of the Future", 30.06-01.07.2011, Wrocław

44. Kudasik T., Markowski T., Markowska O., Miechowicz S.: Methods of fabrication of medical models with complex spatial structures. t.11, s.125-130, 2011 PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, MAT. KONF., z.special 2

45. Noga S., Markowski T., Bogacz R.: Metoda oznaczania form własnych kół zębatych o złożonym kształcie s.60-60, 2014 Konferencja: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Koła zębate KZ i XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Przekładnie

46. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Metody zwiększenia dokładności prototypów wykonywanych wybranymi technikami RP. s.65-70, 2006 Konferencja: Konferencja nauk.-techniczna "Projektowanie procesów technologicznych" - Poznań

47. Markowski T., Budzik G., Zaborniak M.: Mikroprojekt NEB/KAR/06/56 "Integracja środowisk naukowych Polski i Ukrainy" w ramach Programu Sasiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TacisCBC 2004-2006.

48. Markowski T., Noga S., Rudy S.: Model numeryczny stanowiska do badań kół zębatych przekładni lotniczych w układzie mocy krążącej. s.128-129, 2010 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.2/2010

49. Markowski T., Noga S.: Model numeryczny stoiska do badań kół zębatych przekładni lotniczych w układzie mocy krążącej. s.219-230, 2009 Konferencja: XIII Międzynarodowa Szkoła komputerowego wspomagania projektowania i wytwarzania i eksploatacji, Jurata 11-15.05.2009

50. Budzik G., Markowski T., Kozik B., Sobolewski B., Ciryt M.: Modelowanie 3D-CAD i prototypowanie demonstratora przekładni lotniczej do badań stanowiskowych 2013 Konferencja: 52 Sympozjon "Modelowanie w Mechanice" Ustroń 23-27.02.2013

51. Markowski T., Budzik G., Kozik B., Sobolewski B.: Modelowanie 3D-CAD i prototypowanie prezentera przekładni planetarnej 2013 Konferencja: XXVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Szczyrk 09-13.09.2013

52. Markowski T., Sobolak M.: Modelowanie i analiza geometryczna współpracy kół zębatych z wykorzystaniem systemów CAD. [w:] Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe s.56-79, 2009 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

53. Markowski T., Skoczylas L.: Modelowanie kół zębatych metodą symulacji obróbki s.134-135, 2002 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW, z.9

54. Markowski T., Budzik G., Pacana J., Sobolak M.: Modelowanie obciążeń mechanicznych kół zębatych o nietypowych zarysach z zastosowaniem MES. t.8, s.143-150, 2010 POLITECHNIKA ŚLĄSKA, MODELOWANIE INŻYNIERSKIE, z.39

55. Markowski T., Skoczylas L.: Modelowanie zębów kół zębatych z wykorzystaniem skanowania powierzchni s.146-148, 2003 WYDAWNICTWO "LOGOS" LWÓW, PRACE ZACHODNIEGO CENTRUM AKADEMII TRANSPORTU UKRAINY, LWÓW, z.10

56. Budzik G., Markowski T., Grzelka M.: Możliwości wykorzystania bezstykowych systemów pomiarowych do analizy geometrii prototypów kół zębatych.. s.36-42, 2009 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW, z.17

57. Noga S., Markowski T., Bogacz R.: Natural frequencies of flexural vibration of a ring with wheel-plate as the Winkler elastic foundation. t.3, s.394-5, 2012 POLSKIE TOWARZYSTWO SYMULACJI KOMPUTEROWEJ, Warszawa, SYMULACJA W BADANIACH I ROZWOJU, z.1/2012

58. Markowski T., Wójcik Z.: Nowe konstrukcje obrabiarek do obróbki uzębienia przekładni stożkowych o zębach krzywoliniowych oraz nowe systemy technologiczne. s.129-132, 2001 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, ŻURNAŁ" PROJEKTUWANNIA, WYROBNICTWO I EKSPLUATACJA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBIW I POIZDIW" LWÓW , z.8

59. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Nowe możliwości w projektowaniu kół zębatych wykonywanych z tworzyw sztucznych. s.67-72, 2006 TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ACTA MECHANICA SLOVACA

60. Markowski T., Noga S., Rudy S.: Numerical Model of Aviation Gearbox Test Rig in a Closed Loop Configuration. s.3-11, 2010 VILNIUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS, AVIATION, z.14(1)

61. Markowski T., Wójcik Z.: Obróbka metodą Tilt zębników przekładni stożkowych w systemie Gleason'a. s.136-138, 2002 WYDAWNICTWO "LOGOS" LWÓW, PRACE ZACHODNIEGO CENTRUM AKADEMII TRANSPORTU UKRAINY, LWÓW, z.9

62. Budzik G., Markowski T., Oleksy M., Grzelka M.: Ocena dokładności form silikonowych wykorzytaniem pomiarów optycznych. s.18-19, 2010 WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP, POMIARY AUTOMATYKA KONTROLA, z.1

63.Budzik G., Markowski T., Oleksy M., Grzelka M.: Ocena dokładności form silikonowych z wykorzystaniem pomiarów optycznych. s.43-48, 2009 Konferencja: 13th National and 4th International Scientific Conference Metrology in Production Engineering, Poznań, 23-25.09.2009

64. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Określenie zakresu stosowania podpór technologicznych podczas wykonywania prototypów na urządzeniu stereolitograficznym SLA-250. s.71-76, 2006 Konferencja: Konferencja nauk.-techniczna "Projektowanie procesów technologicznych" - Poznań

65. Budzik G., Markowski T.: Kryteria doboru przyrostowej metody wytwarzania prototypów kół zębatych. [w:] Określenie chwilowego śladu styku przekładni zębatych z zastosowaniem metod szybkiego prototypowania., (pod red.) Grzegorz Budzik s.93-113, Rzeszów, 2011 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

66. Budzik G., Marciniec A., Markowski T., Oleksy M.: Opracowanie i wdrożenie technologii wykorzystania recyklatu do wytwarzania folii stretch. 2010

67. Budzik G., Markowski T., Oleksy M., Marciniec A.: Opracowanie i wdrożenie technologii wykorzystania recyklatu do wytwarzania folii stretch. 2010

68. Budzik G., Marciniec A., Markowski T., Oleksy M.: Opracowanie i wdrożenie technologii wykorzystania recyklatu do wytwarzania folii stretch. 2010

69. Budzik G., Markowski T., Marciniec A.: Opracowanie i wykonanie założeń konstrukcyjnych układów uplastyczniania stosowanych oraz drożenie do wytwarzania folii stretch. 2011

70. Budzik G., Markowski T., Marciniec A.: Opracowanie i wykonanie założeń konstrukcyjnych układów uplastyczniania stosowanych oraz wdrożenie do wytwarzania folii stretch. 2011

71. Batsch M., Markowski T.: Pomiar grubości zębów przekładni o wklęsło-wypukłym zarysie typu Nowikowa. s.5-8, 2015

72. Batsch M., Markowski T.: Pomiar grubości zębów przekładni o wklęsło-wypukłym zarysie zębów typu Nowikowa. s.5-8, 2015 STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH, MECHANIK, z.12

73. Budzik G., Marciniec A., Markowski T.: Zastosowanie technik Rapid Prototyping do wytwarzania przekładni zębatych. [w:] Pomiary współrzędnościowe kół zębatych i odchyłek kształtu., (pod red.) Mirosław Grzelka, Andrzej Kołodziej s.135-146, Kalisz, 2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PREZYDENTA STANISŁAWA WOJCIECHOWSKIEGO W KALISZU

74. Oczoś K., Markowski T.: Postęp w szybkim opracowaniu i produkcji wyrobów prezentowany na 8. Światowych Targach EuroMold 2001. t.75, s.177-183, 2002 AGENDA WYDAWNICZA SIMP, MECHANIK, z.3

75. Markowski T., Wójcik Z.: Procesy technologiczne obróbki uzębienia w przekładniach stożkowych o łukowo-kołowej linii zęba. s.75-79, 2000 POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Konferencja: Konferencja Nauk.-Techn. KZ'2000 KOŁA ZĘBATE "Warstwa wierzchnia, wytwarzanie, pomiary, eksploatacja", Poznań

76. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Prototyping of Bevel Gears of Aircraft Power Transmission. t.14, s.61-66, 2007 WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, JOURNAL OF KONES, z.2

77. Markowski T., Wójcik Z.: Przekładnie hipoidalne wykonywane metodą KURVEX. Geometria stożków podziałowych. t.271, s.199-210, 2001 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ, Konferencja: XX Sympozjon Podstawy Konstrukcji Maszyn, z.69

78. Markowski T.: Przekładnie zębate o nietypowym zazębieniu - modelowanie, prototypowanie, badania stanowiskowe. s.1-190, 2009 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

79. Markowski T., Noga S., Rudy S.: Modelling and Vibration Analysis of Some Complex Mechanical Systems. [w:] Recent Advances in Vibrations Analysis, (pod red.) Natalie Baddour s.143-168, Croatia, 2011 INTECH - OPEN ACCES PUBLISHER, CROATIA

80. Markowski T., Markowska O., Miechowicz S.: Reverse Engineering data processing of gear-wheel for FEM analysis. t.14, s.309-314, 2007 WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, JOURNAL OF KONES, z.2

81. Markowski T., Markowska O., Miechowicz S.: Some Aspects of CT Data Acquisition for Reverse Engineering. t.13, s.122-126, 2006 WYDAWNICTWO "LOGOS" LWÓW, PRACE ZACHODNIEGO CENTRUM AKADEMII TRANSPORTU UKRAINY, LWÓW

82. Budzik G., Markowski T., Markowska O.: STL Files Parameters of the Selective Objects for Rapid Prototyping. s.Płyta CD, 2008 Konferencja: 2-nd International Conference on Additive Technologies ICAT 2008 Ptuj - Slovenia

83. Budzik G., Górka S., Hryzaj I., Kiczek M., Markowski T., Uchman E.: Strategia wykorzystania naukowych metod konstrukcji maszyn dla rozwoju sektora przemysłowego Polski i Ukrainy, pod red. T. Markowskiego s. 1-98, 2007 POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

84. Markowski T.: Strategia wykorzystania naukowych metod konstrukcji maszyn dla rozwoju sektora przemysłowego Polski i Ukrainy. s.4-59, 2007 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

85. Mijał M., Markowski T.: Stress in the flexible wheel deformed by roller generator. s.126-128, 2001 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, ŻURNAŁ" PROJEKTUWANNIA, WYROBNICTWO I EKSPLUATACJA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBIW I POIZDIW" LWÓW , z.8

86. Markowski T., Marciniec A., Sobolak M.: Symulacja kształtowania uzębienia kół stożkowych typu Gleason o kołowo-łukowej linii zęba. s.37-46, 2001 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: Naukowe Posiedzenie Komitetu Budowy Maszyn PAN, Politechnika Rzeszowska

87. Markowski T.: Synteza przestrzeni styku zazębień obróbkowych - wybrane zagadnienia. t.II, s.205-212, 2001 KOMISJA BUDOWY MASZYN PAN O/POZNAŃ , _ NIE DOTYCZY, Konferencja: Projektowanie procesów technologicznych TPP'2001, Politechnika Poznańska

88. Markowski T., Budzik G., Marciniec A.: Technological Aspects of rapid Prototyping Systems Application in Manufacturing of Machine Elements. 2007 Konferencja: 5-th International Symposium of Ukrainian Mechanical Engineers

89. Budzik G., Markowski T.: Technologiczne aspekty wytwarzania kół zębatych przyrostowymi metodami szybkiego prototypowania. s.74-74, 2009 Konferencja: VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Projektowanie Procesów Technologicznych TPP'09', Poznań, 19-20.11.2009

90. Homik W., Markowski T.: Temperatura źródłem informacji o stanie technicznym wiskotycznego tłumika drgań skrętnych 2014 Konferencja: XXXV Sympozjum Siłowni Okrętowych "SYMSO 2014", Władysławowo, 19-21.11.2014 r.

91. Homik W., Markowski T.: Temperature as a source of information about the technical condition viscous torsion damper t.236, s.78-84, 2015 TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SOLID STATE PHENOMENA

92. Homik W., Markowski T.: Temperature as a source of information about the technical condition viscous torsion damper. t.236, s.78-84, 2015 TRANS TECH PUBLICATIONS LTD, SOLID STATE PHENOMENA

93. Markowski T., Miechowicz S.: The accuracy of computer tomography for reverse engineering. s.110-112, 2005 WYDAWNICTWO "LOGOS" LWÓW, PRACE ZACHODNIEGO CENTRUM AKADEMII TRANSPORTU UKRAINY, LWÓW, z.12

94. Budzik G., Kozik B., Markowski T., Dziubek T., Grzelka M.: The analysis of precision of making elements for aeronautical dual-power path gear demonstrator applying Venture Baty coordinate measuring machine. t.19, s.253-257, 2012 WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, JOURNAL OF KONES, z.2

95. Budzik G., Markowski T., Kozik B., Przeszłowski Ł., Rzucidło A., Markowska O., Zaborniak M., Dziubek T., Bernaczek J., Turek P., Cader M., Tutak M.: The Application of Voxel Jet Technology to the Rapid Prototyping Gear Cast t.14, s.87-90, 2014 KOMISJA ODLEWNICTWA PAN O/KATOWICE , ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.1

96. Budzik G., Marciniec A., Markowski T., Oleksy M., Cygnar M.: The geometrical precision of the silicone matrices to the manufacturing of the models of the gear. t.9, s.137-142, 2009 PAN - ODDZIAŁ W KATOWICACH, ARCHIVES OF FOUNDRY ENGINEERING, z.2

97. Czyż H., Markowski T.: THE MATHIEU FUNCTIONS APPLIED TO SOME PROBLEMS IN UNDERWATER ACOUSTICS t.9, s.23-30, 2006 EUROPEAN ACOUSTICS ASSOCIATION, POLISH ACADEMY OF SCIENCES, POLISH ACOUSTICAL SOCIETY - GDAŃSK DIVISION , HYDROACOUSTICS

98. Budzik G., Markowski T., Sobolak M., Cygnar M.: Tooth contact analysis of hypoid gear transmission ptototypes manufacturing with vacuum casting method. t.16, s.63-68, 2009 WYDAWNICTWA NAUKOWE INSTYTUTU LOTNICTWA, JOURNAL OF KONES POWERTRAIN AND TRANSPORT, z.3

99. Markowski T., Skoczylas L.: Topografia modelu boku zęba uzyskanego metodą symulacji obróbki obwiedniowej t.217, s.246-255, 2004 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ, Konferencja: Konferencja naukowo-techniczna "Koła zębate KZ2004 - wytwarzanie, pomiary, eksploatacja", 18-20.11.04 Bezmiechowa, z.64

100. Noga S., Bogacz R., Markowski T.: Vibration analysis of a wheel composed of a ring and a wheel-plate modelled as a three-parameter elastic foundation t.333, s.6706-6722, 2014 ACADEMIC PRESS LTD ELSEVIER SCIENCE LTD, JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION, z.24

101. Noga S., Markowski T.: Vibrations analysis of thick ring interacting with the disk treated as an elastic foundation t.26, s.217-222, 2014 WYDAWNICTWO POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ, VIBRATIONS IN PHYSICAL SYSTEMS

102. Batsch M., Homik W., Markowski T.: Walcowe przekładnie zębate o powiększonym obszarze kontaktu - propozycja zastosowania w układach napędowych jednostek pływających 2014 Konferencja: XXXV Sympozjum Siłowni Okrętowych "SYMSO 2014", Władysławowo, 19-21.11.2014 r.

103. Markowski T., Batsch M.: Wpływ parametrów przekładni zębatych o kołowo-łukowym zarysie zębów typu Nowikowa na ślad styku s.52-52, 2014 Konferencja: XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Koła zębate KZ i XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Przekładnie

104. Markowski T., Wieczorowski K.: Wpływ parametrów uzębienia na charakter uszkodzenia zębów o zarysach łukowo-kołowych typu WILDHABERA-NOWIKOWA. t.II, s.327-342, 2007 Konferencja: XXIII Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn

105. Markowski T., Czyż H.: Wpływ pola akustycznego na kinetykę przemian fazowych w ośrodku dwuskładniowym. s.99-103, 2007 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW, z.14

106. Budzik G., Markowski T., Sobolak M.: Wpływ technologii na stan warstwy wierzchniej - Chropowatość powierzchni zębów modelu sterolitograficznego przekładni stożkowej. s.34-39, 2007 INSTYTUT BADAŃ I EKSPERTYZ NAUKOWYCH W GORZOWIE WLK.

107. Markowski T., Mucha J., Witkowski W.: Eksperymentalna analiza wytrzymałości okrągłych połączeń przetłoczeniowych formowanych jednolitą matrycą [w:] Wybrane zagadnienia i problemy z zakresu budowy maszyn, cz. 1, (pod red.) Stanisław Kut s.99-110, Rzeszów, 2014 OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

108. Budzik G., Markowski T., Sobolak M., Pisula J.: Wykonywanie prototypów kół zębatych metodą 3dp.t.12, s.57-62, 2008 TECHNICAL UNIVERSITY OF KOSICE, ACTA MECHANICA SLOVACA, MAT. KONF., z.3-A/2008

109. Markowski T., Miechowicz S., Kudasik T.: Wykorzystanie metody odlewania próżniowego do modelowania fragmentów cienkościennych układów naczyniowych. s.265-269, 2009 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW, z.17

110. Markowski T., Markowska O., Miechowicz S., Kudasik T.: Wykorzystanie metody odlewania próżniowego do modelowania medycznego. t.15, s.155-158, 2008 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW

111. Markowski T., Markowska O., Kudasik T., Miechowicz S.: Wykorzystanie tomografii komputerowej i metody rapid prototyping dla potrzeb otolaryngologii. t.8, s.199-202, 2008 POLSKA AKADEMIA NAUK, ARCHIWUM ODLEWNICTWA, z.1

112. Markowski T., Miechowicz S., Kudasik T.: Zastosowanie modeli medycznych wykonanych techniką stereolitografii do badań doświadczalnych naprężeń w tkance kostnej. s.270-276, 2009 UKRAIŃSKI UNIWERSYTET TRANSPORTU, AKADEMIA TRANSPORTU UKRAINY, PROJEKTOWANIJA, WYROBNICTWO TA EKSPLUATACJIA AWTOTRANSPORTNYCH ZASOBOW I POJEZDOW, z.17

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję